‘Wijkakkoord’ verdampt

De gemeente, Mitros, Woonzorg Nederland en alle andere ondertekenaars hebben een ‘wijkakkoord’ dat ze in 2009 sloten om gezamenlijk de schouders te zetten onder ouderenhuisvesting voor minder draagkrachtigen in de Binnenstad eendrachtig onder het tapijt geveegd. Er is de afgelopen negen jaar vrijwel niets gerealiseerd voor deze groep bewoners, niet tijdens de economische crisis en ook niet daarna. Weliswaar stijgt het aantal woningen in de Binnenstad de laatste jaren snel, maar geen enkele partij bouwt voor ouderen met een bescheiden beurs. De markt is volledig gericht op starters en yuppen.


Binnenstadbewoner An Dammerman, inmiddels hoogbejaard, die samen met An Braat jarenlang ijverde voor het wijkakkoord, vindt het ‘vreselijk’ en ‘schandelijk’ dat het zo’n flop werd. Energie om er opnieuw tegenaan te gaan heeft ze niet meer.


De gemeenteambtenaar die het akkoord zou trekken kreeg in 2010 ander werk. Er werd niemand anders aangewezen voor het project. Enzo Grijseels, communicatiestrateeg bij Mitros, antwoordt op de vraag hoe er in zijn organisatie is omgegaan met het akkoord: ‘Inmiddels heb ik meerdere collega’s gesproken, maar helaas nog geen direct antwoord op uw vragen gevonden.


Ik weet dus helaas niet wat de huidige stand van zaken is en wat voor acties er specifiek op basis van dit convenant zijn ondernomen.’ Mocht hij van een andere collega nog iets horen, dan zou hij dat doorgeven. Het is stil gebleven.


Vierhonderd huishoudens Van de 2200 huishoudens van vijftigplussers in de Binnenstad vulde een kwart destijds een enquête in die de wijkraad organiseerde over hun verwachtingen rond het wonen. Op grond daarvan berekende het onderzoeksbureau Labyrinth dat vierhonderd huishoudens er zeker van zijn dat ze binnen tien jaar op zoek zullen moeten naar een andere woning. Voor achthonderd anderen is dat waarschijnlijk. Voor alle duidelijkheid: ook een alleenstaande is een ‘huishouden’. •


Geschreven door Dick Franssen.
Uit de Binnenstadskrant nummer 4, 2018.


<< terug naar overzicht