Las Vegas aan de Neude

1 april 2021
Door Maarten Rigter
Bewoners van de Binnenstad

 

Als inwoner van de stad Utrecht, zet ik me al jarenlang in voor een passende inrichting en vormgeving van de stad. Zo was ik één van de initiatiefnemers van de Initiatiefgroep Bevaarbare Leidsche Rijn, ondersteunde Utrecht Omsingeld en was bracht ideeën naar voren in het kader van het Utrecht Centrum Project. Nu is er iets gepland, waar ik me ernstige zorgen over maak, ‘Las Vegas aan de Neude’. Een aantasting van het mooiste Utrechtse binnenstadplein!


Vorig jaar ontstond er beroering over een nieuw gepland kunstwerk, dat men wil vastmaken aan de gevel van het voormalige postkantoor. Dit op initiatief van een kunstcommissie, die besloten heeft M.Baas opdracht te geven om een lichtinstallatie op te hangen die: 'niet zal misstaan bij een casino in Las Vegas.' Een flagrante aantasting van het mooie gebouw van architect J. Crouwel jr, in de stijl van de Amsterdamse school.

 

Impressie kunstwerk postkantoor(1)


Baas wil hiermee wederom grenzen verleggen. In het verleden deed hij dat ook al, door het verbranden van een Rietveld stoel. Flitsen fel neonlicht zullen volgens het huidige plan, op het mooie plein zorgen voor een onrustig beeld.Al eerder waren er ambitieuze plannen voor kunstobjecten op de Neude, die zorgden voor veel beroering. Zo was er in 2002 een plan, om de zogenaamde ‘Thinker-on-a-rock’ (de haas) op het plein te zetten. Dit in weerwil van bewonersinitiatieven, die kozen voor een fontein of het terugplaatsen van de historische pomp die er vroeger stond. Uiteindelijk is de haas toch geplaatst, maar dan in een hoekje aan de overkant van het plein.

 

schermbieb


Er zijn alternatieven, die door velen wel zullen worden gewaardeerd. De heer Baas kan gevraagd worden een nieuw ontwerp te maken, dat op een groter draagvlak kan rekenen. Ook zou er een prijsvraag kunnen worden uitgeschreven voor een ander kunstwerk aan de gevel, dat past bij de monumentale vormgeving van het postkantoor. Bijvoorbeeld een muurschildering in plaats van de neon buizen.

Voorbeelden van muurschilderingen verschijnen meer en meer in de stad. Te denken valt aan het kunstenaarscollectief De Strakke Hand. In 2019 werd een fraaie schildering geplaatst op een gevel aan de Burgemeester Reigerstraat. Hierop is Buys Ballot afgebeeld die het Dopplereffect onderzoekt. Er zullen zeker personen zijn die zijn te verbinden met het voormalige postkantoor. Ook valt te denken aan een kunstwerk op de Neude zelf, zoals een kunstzinnig vormgegeven fontein.


De zaak is nog niet gelopen. Op 15 april zal de Commissie Stad en Ruimte van de Gemeenteraad het onderwerp behandelen. Daarna zal de gemeente besluiten over de vergunning, waarna bezwaar kan worden gemaakt. Misschien is dat nodig. •

Inwoners die interesse hebben een eventueel bezwaarschrift te ondersteunen of een petitie te starten, kunnen een mail sturen naar: m.i.rigter@xs4all.nl << terug naar overzicht