'Hoe kom ik nog thuis?'

23 februari 2021
door Ben Nijssen

 

In het mobiliteitsplan 2040 stelt de gemeente dat de voetganger op plaats één staat in de Binnenstad. Dat is niet nieuw, dat wordt al jaren zo gesteld. Wel nieuw zijn de voorstellen die daar uit voorvloeien. In het plan wordt gesteld dat de voetganger meer ruimte moet krijgen ten koste van de fiets, auto én openbaar vervoer (OV).

Uitgangspunt in het plan is dat de stad zal groeien naar. 450.000 inwoners. Ondanks deze groei moet het autoverkeer niet verder toenemen. Voor de wat grotere afstanden zal het OV de rol van de auto moeten overnemen en binnen de stad de fiets. In de Binnenstad wordt de prioritering van de voetganger ten opzichte van de overige verkeerswijzen nog veel sterker doorgevoerd. Alleen lijkt daar met die voetganger vooral de bezoeker te worden bedoeld. De plannen voor het gebied binnen de singels lijken vooral door een economische bril te zijn bekeken. Het verblijf (van de bezoeker) wordt als hoofddoel gesteld en dat is vooral van belang voor de ondernemers. De voorgesteld uitbreiding van het voetgangersgebied zou veel minder noodzakelijk zijn wanneer de openbare ruimte vrijgemaakt zou worden van allerlei obstakels zoals uitstallingen en borden en wanneer terrassen ruim gepasseerd kunnen worden zonder op de weg te belanden. Terwijl bewoners klagen over te veel drukte op straat, doen ondernemers en marketing organisaties er alles aan om meer bezoekers en toeristen aan te trekken.

Ook bewoners van de Binnenstad waarderen een autoluwe openbare ruimte en zeker als dit zou kunnen leiden tot meer groen. Uitbreiding van voetgangersgebieden betekent voor de bewoners dat ze zelfs met de fiets hun huis niet meer kunnen bereiken of boodschappen doen. Vergunninghouders op straat zouden tegen veel hogere kosten in een garage moeten gaan parkeren. De parkeergarage Strosteeg mag voor de omwonenden liever vandaag dan morgen afgebroken worden, maar vrezen daardoor verlies van klanten en dus wordt de garage pas over 6 jaar afgebroken. Allemaal voorbeelden waaruit blijkt dat de belangen van de bewoners nauwelijks meetellen. Terwijl die bewoner toch ook veel bijdraagt aan een aangenaam verblijfsklimaat. Hoe onaantrekkelijk is het kernwinkelcentrum in de avonduren! Het zijn voornamelijk de bewoners die langere tijd in het centrum wonen, die hiervoor van belang zijn.

 

scherm Fietser sneuvelt De gevaarlijke kruising op een rustig moment © Dick Franssen
© Dick Franssen

De actiegroep Binnenstad030 heeft een visie opgesteld waarin de knelpunten voor de bewoners zijn opgesomd en waarin zij hun oplossingen geven om de leefbaarheid en bereikbaarheid van de bewoners  ook in de toekomst te waarborgen. Zo stellen zij bijvoorbeeld voor om alleen bestemmingsverkeer toe te laten en om niet de voetgangersgebieden uit te breiden, maar het verkeer aan de voetganger aan te passen door verlaging van de maximale snelheid tot 15 km/u. De actiegroep heeft flyers huis aan huis verspreid met een samenvatting van hun visie. Honderden bewoners hebben verklaard deze visie te ondersteunen.•
 
 << terug naar overzicht