contactbollencontactsingelmiddenfotocontact

Contact

De Binnenstadskrant is een initiatief van bewonersgroepen in de binnenstad van Utrecht. De Binnenstadskrant komt vijf keer per jaar uit, wordt huis-aan-huis verspreid in de binnenstad van Utrecht in een oplage van 10.000 exemplaren en ligt bij: VVV/RonDom, postkantoor Ledig Erf, Centrale Bibliotheek, kerken en musea.

Volg ons ook op Facebook


Bestuur Stichting Binnenstadskrant: Peter Zonderland, Eveline Scheren, Ivy Koopmans.

 

Contact

Postadres: Binnenstadskrant, Nieuwegracht 82, 3512 LW Utrecht.
@: utrechtbinnenstadskrant@gmail.com

 

Website en vormgeving:
Ernest Petrus en Eddy Stolk

 

Webredactie
Eindredactie: Dick Franssen
Redacteuren: Pippi Kragtwijk en Elaine Vis

 

De Binnenstadskrant is mogelijk gemaakt met bijdragen van:

 

Gemeente Utrecht
Wijkraad Binnenstad
Bartholomeus Gasthuis
Doenja
Particuliere giften

Bedrijven, instellingen en bewoners die de Binnenstadskrant willen ondersteunen met een financiële bijdrage kunnen een bedrag overmaken naar:

ING bankrekening

NL71INGB0000245122 onder vermelding van GIFT.

 

De redactie heeft het recht om brieven en kopij in te korten. Overname van artikelen mag alleen na toestemming van de auteur of de redactie.

 

Abonneren kan voor €15,00 per jaar (vijf nummers).